http://rfcvietnam.com/?com=article&id=86&name=rfc-vietnam-binh-duong-2015

ội đua từ Malaysia (Richard Ng) với thành tích gần đây là giải nhất hạng Open, giải RFC Malaysia vào tháng 5/2015.
Đội nữ Thái Lan đã tham gia RFC Vietnam 2014 sẽ quay trở lại với chiếc xe màu hồng (đã nâng cấp) cùng với các đội khác từ Thái Lan


 


Copyright 2015 © Minhgiangoil.com.vn. All Rights Reserved.