TOTAL OSYRIS HLS 4 
 

Ứng dụng:

 • Bảo vệ các bộ phận cơ khí, các bề mặt kim loại của máy.
 • Bảo vệ sự hoạt động liên tục cho các bộ phận máy gia công sử dụng dầu pha nước.
 • Bảo vệ trước khi đóng gói bằng giấy.

Tiêu chuẩn:

ISO 6743/8 RE

Ưu điểm:

 • OSYRIS HLS 4 là dầu trong đó có dung môi dễ bay hơi, sau khi có sự bay hơi nhanh của dung môi, sẽ tạo nên màng dầu mầu nâu dễ dàng phân biệt với dầu gia công.
 • Dầu này bảo vệ tốt nhất cho trường hợp sản phẩm gia công được đóng bao.
 • Dạng màng phim bảo vệ: bám dính hoặc phim dầu bán lỏng.
 • Ứng dụng: trời lạnh sử dụng phun, quét, hoặc nhúng.
 • Tẩy dầu: tẩy nhờn bằng cách lau sạch, sử dụng dạng kiềm nóng hoặc sử dụng dung môi thông thường.
 • Thời gian bảo vệ:
  • 6 tháng cho bảo quản trong bao gói.
  • 3 tháng cho bảo quản trong nhà.
  • 1 tháng cho bảo quản ngoài trời.

Đặc tính kỹ thuật: Chi tiết tại đây.

 

Chia sẻ :
Copyright 2015 © Minhgiangoil.com.vn. All Rights Reserved.